Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Fideogynhadledd drwy Zoom

Nodyn: 334 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/04/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

Roedd y cyfarfod hwn yn gyfarfod adalw o’r Senedd o dan Reol Sefydlog 12.3, a gynhaliwyd ar ffurf rhithwir, gydag Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

1.

Teyrngedau i'w Uchelder Brenhinol Dug Caeredin

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 11.00

Arweiniwyd y Senedd gan y Llywydd i nodi munud o dawelwch. Galwodd y Llywydd ar y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau ac Aelodau eraill i dalu teyrngedau.