Agenda

Lleoliad: By teleconference

Cyswllt: Lleu Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2020 - Papur 1

·         Papur diweddaru a'r rhaglen waith – Papur 2

 

2.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Cefnogi Aelodau o ran Covid-19

·         Papur trosolwg – Papur 3

 

3.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Newid i Weithdrefnau Disgyblu a Chwyno’r staff cymorth

·         Ymatebion i'r ymgynghoriad – Papur 4

 

4.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

·         Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad - Papur 5

·         Amlinelliad o'r adroddiad drafft i'w adolygu - Papur 6

·         Cyhoeddi adolygiad - Papur 7

 

5.

Papurau i'w nodi

·         Canllawiau'r Comisiwn ar gyfer Aelodau a staff cymorth yn ystod Covid-19

·         Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu