Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (11.00 – 11.15)

(11:15 – 11:30)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

(11:30 – 12:00)

2.

Trafodaeth strategol: Ystyried rhaglen waith y Bwrdd a myfyrdodau ynghylch cynefino

(12:00 – 12:45)

3.

Cynnig ar gyfer Siarter y Bwrdd Taliadau

Cinio

(13:45 – 14:45)

4.

Cyflogau Aelodau'r Cynulliad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Effaith gwahaniaethu cyflogau

(14:45 – 15:30)

5.

Y diweddaraf am bensiynau Aelodau'r Cynulliad a'r camau nesaf

Egwyl

(15:45 – 16:15)

6.

Cyflogau Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad 2016-17: trafodaeth gyntaf

(16:15 – 16:45)

7.

Costau Swyddfa 2016-17: trafodaeth gyntaf

(16:45 – 17:15)

8.

Lwfansau Preswyl 2016-17: trafodaeth gyntaf