Agenda

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10:45 – 11:00)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

(11:00 – 12:45)

2.

Cyflwyniad i waith y Bwrdd Taliadau

(14:00 – 15:30)

3.

Trosolwg o rôl Aelodau a sut y mae'r Cynulliad yn gweithio

(16:15 – 17:00)

4.

Newid cyfansoddiadol yng Nghymru

18 Medi 2015

(9:00 – 9:10)

5.

Cyflwyniad gan y Cadeirydd a dadfriffio

(9:10 – 11:00)

6.

Y Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad

Egwyl

(11:30 – 12:30)

7.

Sesiwn ar y cyd gydag aelodau sy'n ymadael â'r Bwrdd Taliadau

(13:30 – 16:30)

8.

Rhaglen Waith Strategol a ffyrdd o weithio