Agenda

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod 08.15 – 08.30

(8:30 - 8:45)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

(8:45 - 10:00)

2.

Etifeddiaeth ar gyfer Bwrdd olynol: Adolygiad o ddull y Bwrdd Taliadau o weithio, ac ystyried adroddiad etifeddiaeth drafft

(10:00 - 10:45)

3.

Pensiynau Aelodau’r Cynulliad: Y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Cynllun Pensiwn Aelodau’r Cynulliad, ac effaith gwahaniaethu cyflog ar bensiynau

Egwyl

(11:00 - 11:45)

4.

Adroddiad Blynyddol Drafft 2014-15

(11:45 - 12:45)

5.

Cymorth ar gyfer Aelodau’r Cynulliad: Polisïau ar gyfer staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad, a chanllawiau drafft ar y Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu

6.

Papur i’w nodi