Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (8:45 - 9:00)

(9:00 – 9:15)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

 

(9:15 – 9:45)

2.

Staff Cymorth Aelodau’r Cynulliad: ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar Godiad Cyflog 2015-16

(9:45 – 10:45)

3.

Y Penderfyniad ar gyfer blwyddyn olaf y Pedwerydd Cynulliad: Ymatebion i’r ymgynghoriad

(11:00 – 11:45)

4.

Cyflogau Aelodau’r Cynulliad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Penderfyniad

Toriad

(11:45 – 12:30)

5.

Y Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Cymorth Grŵp

·        Cymorth grŵp yn y Pumed Cynulliad - Papur 5

 

Cinio

(13:30 – 13:50)

6.

Gwaddol: Trafodaeth ynghylch adnewyddu’r Bwrdd Taliadau

(13:50 – 16:30)

7.

Y Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Ystyried y Penderfyniad ar gyfer ymgynghori yn ei gylch

·        Cynllun cyfathrebu ar gyfer lansio’r Penderfyniad gyfer y Pumed Cynulliad - Papur 8