Agenda

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (8:30 - 8:45)

(8:45 - 9.00)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

(09:00-09:30)

2.

Penderfyniad ar gyfer pumed flwyddyn y Pedwerydd Cynulliad: Dogfen ymgynghori

(9:30 – 10:30)

3.

Lwfansau Aelodau'r Cynulliad: Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad

Toriad

(10:45 – 12:30)

4.

Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Gweddill y materion i'w cynnwys yn y Penderfyniad a'r adroddiad ar yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Cinio

(13:15 – 14:30)

5.

Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Cymorth Grŵp

(14:30 – 16:30)

6.

Cyflogau Aelodau'r Cynulliad: Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad