Agenda

Lleoliad: Ty Hywel

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod 08:00 – 08:15

(8:15 – 8:30)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·        Datganiadau o fuddiant

 

(8:30 – 9:15)

2.

Trefniadau staffio Aelodau'r Cynulliad a staff cymorth Aelodau'r Cynulliad: Cyflogau, Pensiynau a Budd-daliadau

(9:15 – 10:15)

3.

Penderfyniad ar gyfer pumed flwyddyn y Pedwerydd Cynulliad: Ystyried y Penderfyniad ar gyfer ymgynghori yn ei gylch

Toriad

(10:30 – 12:30)

4.

Penderfyniad ar gyfer y Pumed Cynulliad: Cymorth Grŵp

(12:30 – 13:00)

5.

Cyflogau a chyfraniadau pensiwn Aelodau'r Cynulliad: Pontio rhwng y Pedwerydd a'r Pumed Cynulliad

(13:00 – 13:15)

6.

Mater gweithredol: Dulliau o dalu i aelodau'r Bwrdd Taliadau