Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Virginia Hawkins 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor, tystion a’r cyhoedd i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(09:30 - 10:30)

2.

Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Tystiolaeth gan The New Under Ten Fishermen's Association a Chymdeithas Pysgotwyr Cymru

CFP(4)-04-11 Papur 1

          Jeremy Percy, The New Under Ten Fishermen’s Association

 

CFP(4)-04-11 Papur 2

          Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

Sarah Horsfall, Seafish

James Wilson, Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan The New Under Ten Fishermen’s Association a Chymdeithas Pysgotwyr Cymru.

2.2     Cytunodd Jeremy Percy i ddarparu copi o’r papur a gyflwynwyd i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

2.3     Cytunodd Jim Evans a James Wilson i ddarparu nodyn ychwanegol ar y berthynas â Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

 

Trawsgrifiad