Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1.2

Datgan buddiannau

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

2.

Cynllun gweithredu urddas a pharch

3.

Diweddariad am yr adolygiad capasiti

4.

Argymhellion y Tasglu Digidol

5.

Y gyllideb atodol

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Adroddiad blynyddol ar Amrywiaeth a Chynhwysiant

6.2

Adroddiad ar berfformiad corfforaethol Ebrill – Medi 2017

6.3

Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau

7.

Unrhyw fater arall