Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1.2

Datgan buddiannau

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

2.

Cyllideb ddrafft 2018-19

3.

Sefydlu Senedd Ieuenctid newydd i Gymru

4.

Diweddariad ACARAC a chofnodion drafft cyfarfod 18 Gorffennaf

5.

Unrhyw fater arall