Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

1.1       Estynnodd y Cadeirydd groeso i’r Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(10.00-10.20)

2.

Lobïo a Grwpiau Trawsbleidiol: Ystyried y rheolau mewn perthynas â lobïo mewn Seneddau eraill

SOC(4)-02-16 Papur 1

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd yr Aelodau’r papur a chytunwyd i gynnwys cyfeiriad ato yn adroddiad etifeddiaeth y Pwyllgor.

 

(10.20-10.40)

3.

Adolygu’r Cod Ymddygiad, Rheolau Sefydlog a’r Weithdrefn Gwynion: Ystyried canllawiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Aelodau

SOC(4)-02-16 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ystyriodd yr Aelodau’r canllawiau a chytunwyd i gynnwys cyfeiriad atynt yn adroddiad etifeddiaeth y Pwyllgor.

 

 

(10.40-11.00)

4.

Adolygu’r Cod Ymddygiad, Rheolau Sefydlog a’r Weithdrefn Gwynion:

SOC(4)-02-16 Papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd yr Aelodau’r newidiadau i’r Cod Ymddygiad a chytunwyd arnynt.