Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lara Date 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

(10.00)

2.

Eitemau’r Cadeirydd

(10.00 - 10.20)

3.

Ystyried Argymhellion Adroddiad GRECO

SOC(4)-05-13 – Papur 1

 

Dogfennau ategol:

(10.20 - 10.40)

4.

Y Diweddaraf gan y Comisiynydd Safonau ar yr Adolygiad o’r Cod Ymddygiad a chanllawiau cysylltiedig

SOC(4)-05-13 – Papur 2

 

Gareth Rogers – Pennaeth y Swyddfa Gyflwyno

 

Dogfennau ategol:

(10.40)

5.

Papurau i’w nodi

5a

SOC(4)-05-13 - Papur 3 - Adroddiad ar Lobïo a Grwpiau Trawsbleidiol - Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

5b

SOC(4)-05-13 - Papur 4 - Adroddiad ar Lobïo a Grwpiau Trawsbleidiol - Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd Taliadau

Dogfennau ategol:

5c

SOC(4)-05-13 - Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd ar Sancsiynau

Dogfennau ategol:

5d

SOC(4)-05-13 - Papur 6 - Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor i’r Llywydd ar Sancsiynau

Dogfennau ategol: