Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00)

1.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

1.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09:00 - 10:00)

2.

Papur Gwyn - Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru: Sesiwn friffio ffeithiol

FIN(4)-22-14 Papur 1 Papur Gwyn - Casglu a rheoli Trethi Datganoledig yng Nghymru

Briff Ymchwil

 

Andrew Jeffreys - Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Georgina Haarhoff - Pennaeth Polisi a Deddfwriaeth Trethi, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke - Casglu a Rheoli Trethi: Rheolwr Polisi a'r Bil, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ffeithiol gan Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys a Georgina Haarhoff, Pennaeth Polisi Treth a Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru y Papur Gwyn Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru.

 

(10:00 - 11:00)

3.

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-22-14 Papur 2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14 ac Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru o incwm a threuliau ar gyfer 2015-16

Cofnodion:

3.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar ychwanegiad bach.

 

(11:00 - 12:00)

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-22-14 Papur 3 Craffu ar yr amcangyfrif drafft Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2015-16

Cofnodion:

4.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar gynnwys rhywfaint o wybodaeth ychwanegol.