Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones.

 

(09:00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

(09:05-10:00)

3.

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y cynllun ffioedd, graddfeydd ffioedd, y cynllun blynyddol a'r cod ymarfer

FIN(4)-08-14 (papur 1) - Cynllun Ffioedd a Graddfa Ffioedd 2014

FIN(4)-08-14 (papur 2) - Cynllun Blynyddol 2014-15

FIN(4)-08-14 (papur 3) - Cod Ymarfer

 

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O’Donoghue – Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cyflwynodd Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru y Cynllun Ffioedd, Cynllun Blynyddol 2014-15 a'r Cod Ymarfer i'r Pwyllgor ac atebasant gwestiynau ar y papurau.

3.1 Yn ystod rhan breifat y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau i gymeradwyo'r dogfennau hyn a bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu yn unol â hynny.

 

(10:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5 ac Eitem 1 y cyfarfod ar 14 Mai 2014

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:00-10:30)

5.

Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol

FIN(4)-08-14 (papur 4)

 

Ian Summers – Cynghorydd y Pwyllgor

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor adroddiad briffio gan Ian Summers, Cynghorwr y Pwyllgor, fel rhan o'r ymchwiliad i Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol