Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Byron Davies, Keith Davies a Gwenda Thomas. Nid oedd dirprwyon.

 

(09.30-10.10)

2.

Ymchwiliad i Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith - Sesiwn 1

Steve Martin, Rheolwr Prosiect, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru.

(10.20-11.00)

3.

Ymchwiliad i Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith - Sesiwn 2

Yvonne Rodgers, Cyfarwyddwr, Barnardo’s Cymru

Wendi Jones, Pennaeth Gwasanaethau, GISDA
Elizabeth Stokes, Rheolwr Learning 4Life, Llamau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Llamau a Barnardo’s Cymru.

 

Cytunodd Llamau i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar hyfforddiant teithio mewn ysgol.

(11.00-11.40)

4.

Ymchwiliad i Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith - Sesiwn 3

Andrew Viazzani, Pennaeth Recriwtio, Admiral
Wendy Rees, Uwch Bartner Busnes Adnoddau Dynol, BBC Cymru
Martin Nicholls, Prif Swyddog Gweithredu, Gwasanaethau Adeiladu ac

   Eiddo Corfforaethol, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwananaethau Adeiladu ac Eiddo cyngor Abertawe, Admiral, Urdd Gobaith Cymru a BBC Cymru.

 

Cytunodd cyngor Abertawe i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar ei brofiad o’r rhaglen addysg gwaith sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru; ac ystadegau ar faint o’r bobl mae’n eu cyflogi drwy gontractwr yn ffeindio gwaith parhaol.

 

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i berderfynu gwahodd y cyhoedd o weddill cyfarfod y bore

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i benderfynu gwahodd y cyhoedd o weddill cyfarfod y bore.

(11.40-12.00)

6.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Trafodwyd y flaenraglen waith ar gyfer gwanwyn 2015.

(12.00-12.15)

7.

Ymchwiliad i Dwristiaeth - Trafod yr Adroddiad Drafft

Cofnodion:

Cytunwyd y Pwyllgor fersiwn derfynol yr afroddiad.