Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:15-9:30)

1.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

(9:30-9:50)

2.

Papur Cwmpasu ar gyfer yr Ymchwiliad i Gyflogaeth

(9:50-10:35)

3.

Ystyriaeth o'r Adroddiad Drafft ar Fasnach a Mewnfuddsoddi

(10:45-12:15)

4.

Briff ar Graffu'r Gyllideb

Martin Jennings, Y Gwasanaeth Ymchwil
Eleanor Roy, Ymgynghorydd Ymchwil, CIPFA