Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Keith Davies, John Griffiths, David Rees a Simon Thomas.  Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon. 

(09.30 - 10.30)

2.

Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-06-16 – Papur preifat 1

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.

(10.30 - 11.00)

3.

Ymchwiliad dilynol i wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.