Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Claire Morris  / Deddfwriaeth: Steve George

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC. Nid oedd dim dirprwyon yn bresennol.

(09.30-10.30)

2.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 

CYP(4)-21-13(p.1) – Adroddiad drafft

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

(10.30-11.30)

3.

Ymchwiliad i Bresenoldeb ac Ymddygiad - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

 

CYP(4)-21-13(p.2) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

CYP(4)-21-13(p.3)Tystiolaeth ychwanegol gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr (Rhiant gorff Cyllid Myfyrwyr Cymru)

CYP(4)-21-13(p.4)Tystiolaeth ychwanegol gan Addysg Uwch Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ar sail penderfyniad y Pwyllgor y cytunwyd arno yn y cyfarfod ar 19 Mehefin 2013, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.