Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Claire Morris  / Deddfwriaeth: Steve George

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

2.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 6

Tyst: Sgiliau Adeiladu Cymru

 

Tystion:

 

- Gareth Williams, Rheolwr Gyrfaoedd a Chymwysterau CITB Cymru/Wales

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-18-13(p1) - Sgiliau Adeiladu Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gareth Williams, Rheolwr Gyrfaoedd a Chymwysterau CITB Cymru/Wales, a oedd yn cynrychioli Sgiliau Adeiladu Cymru.

3.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 7

Tyst: Addysg Uwch Cymru (AUC)

 

- Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

- Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru

- Mr Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Addysg Uwch Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-18-13(p2) Addysg Uwch Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Addysg Uwch Cymru.

4.

Papurau i'w nodi

Dogfennau atodol:

 

CYP(4)-18-13 (p3) - Ymatebion i'r ymgynghoriad

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6772

 

CYP(4)-18-13 (p4) – Colegau: Ailddosbarthu (Gwybodaeth ychwanegol – UCU)

CYP(4)-18-13 (p5) – Barn bellach (Gwybodaeth ychwanegol – UCU)

CYP(4)-18-13 (p6) - Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol a ganlyn:

 

CYP(4)-18-13 (p3) – Ymatebion i’r ymgynghoriad

CYP(4)-18-13 (p4) – Colegau: Ailddosbarthu (Gwybodaeth ychwanegol – UCU)

CYP(4)-18-13 (p5) – Barn bellach (Gwybodaeth ychwanegol – UCU)

CYP(4)-18-13 (p6) - Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) a (viii) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

Eitem 6 o’r agenda hwn ac eitem 1 o agenda’r cyfarfod a gynhelir ar 19 Mehefin 2013

 

 

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.42(ix) a (vii), gwrdd yn breifat ar gyfer eitem 6 ar yr agenda cyfredol ac ar gyfer eitem 1 ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod a gynhelir ar 19 Mehefin 2013.

 

6.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod tystiolaeth heddiw

Eitem 6

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.