Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Claire Morris  / Deddfwriaeth: Steve George

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau

2.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 4

Tystion:

 

Undeb Prifysgolion a Cholegau

 

- Chris Jones, Cadeirydd Pwyllgor y Sector Addysg Bellach, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

- Margaret Phelan, Swyddog Rhanbarthol, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

- Lisa Edwards, Swyddog Cyswllt Gwleidyddol Dros Dro, Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYP(4)-17-13(p1) – Undeb Prifysgolion a Cholegau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr yr Undeb Prifysgolion a Cholegau.

3.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 – Sesiwn dystiolaeth 5

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

 

Tystion:

 

- Kieron Rees, Swyddog Polisi a Chynrychiolaeth, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

 

Dogfennau atodol:

 

CYP(4)-17-13(p2) – Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kieron Rees, Cynrychiolydd a Swyddog Polisi, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

 

Eitemau 5 a 6

 

 

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix), i gwrdd yn breifat ar gyfer eitemau 5 a 6.

 

5.

Y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Eitem 5

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

6.

Trafodaeth am Ymchwiliad Posibl i'r Pwyllgor

Eitem 6

Sesiwn breifat

 

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.