Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

(Amser dangosol: 15.00 - 15.45)

 

Y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, Gweinidog Gwladol y DU dros Ewrop;

Tim Hemmings, Pennaeth yr Undeb Ewropeaidd - Mewnol, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad;

Andy Hood, Dirprwy Gyfarwyddwr Cydbwysedd y Cymwyseddau, Sefydliadau'r UE a Gweinyddiaethau Datganoledig, Swyddfa'r Cabinet.

 

CLA(4)-28-13 – Papur 1 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, Gweinidog Gwladol y DU dros Ewrop;

Tim Hemmings, Pennaeth yr Adran Fewnol ar Ewrop, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad;

Andy Hood, Dirprwy Gyfarwyddwr Cydbwysedd y Cymwyseddau, Sefydliadau'r UE a Gweinyddiaethau Datganoledig, Swyddfa'r Cabinet.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

 

 

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.