Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

2.

Adroddiad Drafft Terfynol Bil Teithio Llesol (Cymru)

CLA(4)-14-13(p1) – Adroddiad Terfynol

3.

Adroddiad Terfynol ar yr Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

CLA(4)-14-13(p2) – Adroddiad Terfynol

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Ymchwiliad i’r UE

5.

Papur i’w nodi