Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

2.1

CLA198 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2012 (Saesneg yn unig)

Eitem 2.1

 

CLA198 Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2012 (Saesneg yn unig)

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Ni nodwyd y dyddiad y byddant yn dod i rym.

 

CLA(4)-27-12 Papur 1- Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

2.2

CLA197 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2012 (Saesneg yn unig)

Eitem 2.2

 

CLA197 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2012 (Saesneg yn unig)

Y weithdrefn gadarnhaol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Ni nodwyd y dyddiad y byddant yn dod i rym.

 

CLA(4)-27-12 Papur 2Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

2.3

Papurau ychwanegol i'w nodi

Papurau:

 

CLA(4)-27-12 Papur 3Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, 5 Tachwedd 2012 (Saesneg yn Unig)

 

CLA(4)-27-12 Papur 4 – Llythyr at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau gan y Cadeirydd, 9 Tachwedd 2012 (Saesneg yn Unig)

 

CLA(4)-27-12 Papur 5 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, 12 Rhagfyr 2012

 

CLA(4)-27-12  Papur 6 - Nodyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad