Cyfarfodydd

Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru

NDM5716 Alun Ffred Jones (Arfon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i Ailgylchu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Rhagfyr 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Mawrth 2015.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

 

NDM5716 Alun Ffred Jones (Arfon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i Ailgylchu, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Rhagfyr 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Mawrth 2015.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11)

11 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

E&S(4)-31-14 Papur 16

 

Dogfennau ategol:

  • Papur 16 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft. 


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru: Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-27-14 Papur 12

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru: Trafod y prif faterion

E&S(4)-27-14 Papur 7

Dogfennau ategol:

  • Papur 7

Cofnodion:

Bu’r Aelodau’n trafod y prif faterion.


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru: Tystiolaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-22-14 papur 1

 

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Jasper Roberts, Pennaeth yr Is-adran Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Russell Owens, Pennaeth y Rhaglen Newid Gydweithredol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Gweinidog i roi manylion pellach i'r Pwyllgor am gostau ailgylchu awdurdodau lleol.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i Ailgylchu yng Nghymru: Gwybodaeth bellach gan WRAP Cymru

E&S(4)-20-14 papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Ailgylchu yng Nghymru: Tystiolaeth gan Bryson Recycling

E&S(4)-19-14 papur 5 : Bryson Recycling

 

Eric Randall, Cyfarwyddwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nid oedd Bryson Recycling yn gallu bod yn bresennol.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Ailgylchu yng Nghymru: Tystiolaeth gan y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

E&S(4)-19-14 papur 1 : Y Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

 

Rebecca Colley-Jones, Cadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff Cymru

Steve Lee, Prif Weithredwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Ailgylchu yng Nghymru: Tystiolaeth gan WRAP Cymru ac Eunomia

E&S(4)-19-14 papur 3 : WRAP Cymru

E&S(4)-19-14 papur 4 : Eunomia

 

Marcus Gover, Cyfarwyddwr Cymru, WRAP Cymru

Dr Dominic Hogg, Cadeirydd, Eunomia

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Ailgylchu yng Nghymru: Tystiolaeth gan y Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol a Chynllun Craff am Wastraff

E&S(4)-19-14 papur 2 : Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol

 

Lee Marshall, Prif Weithredwr, Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol

Craig Mitchell, Pennaeth Cymorth Gwastraff, Craff am Wastraff Cymru

Dan Finch, Rheolwr Ymgyrchoedd Cenedlaethol, Craff am Wastraff Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru

E&S(4)-16-14 papur 4: Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg

Nadia De Longhi, Rheolwr Strategaeth - Gwastraff

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru

E&S(4)-16-14 papur 2 : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

E&S(4)-16-14 papur 3 : Cyngor Sir Ddinbych

 

Mark S. Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gymuned a Hamdden, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Andrew Wilkinson, Pennaeth Gwasanaethau'r Gymdogaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Alan L. Roberts, Uwch-swyddog Gwastraff, Cyngor Sir Ddinbych

Stephen Thomas, Uwch-swyddog Strategaeth Gwastraff, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil, Cyngor Sir Penfro

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/06/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru

E&S(4)-16-14 papur 1 : Swyddfa Archwilio Cymru

 

Jane Holownia, Cyfarwyddwr, Archwilio Perfformiad

Andy Phillips, Rheolwr Archwilio Perfformiad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.