Cyfarfodydd

Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i Anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM5610 David Melding (Canol De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Anghymhwyso Person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a gafodd ei osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Gorffennaf 2014.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50

 

NDM5610 David Melding (Canol De Cymru)  

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Anghymhwyso Person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a gafodd ei osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Gorffennaf 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-21-14 – Papur 18 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu a awgrymwyd yn llythyr y Prif Weinidog a chytunodd i ofyn am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ym mis Tachwedd 2014.

 


Cyfarfod: 14/07/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-20-14 – Papur 8 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/07/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-19-14 – Papur 7 – Adroddiad Drafft

CLA(4)-19-14 – Papur 8 – Gorchymyn 2010

CLA(4)-19-14 – Papur 9 – Darn i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

CLA(4)-19-14 – Papur 10 – Tabl

CLA(4)-19-14 – Papur 11 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-18-14 –Papur 10 -  Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Materion Allweddol a Themâu sy’n dod i’r amlwg o’r Ymchwiliad i Anghymhwyso

CLA (4)-17-14 - Papur 6 - Prif faterion

CLA (4)-17-14 - Papur 7 – Crynodeb o’r Dystiolaeth Ysgrifenedig

CLA (4)-17-14 - Papur 8 – Gorchymyn Cynulliad Cenedlathol Cyrmu (Anghymhwyso) 2010

CLA (4)-17-14 - Papur 9 - Tabl Anghymhwyso 1

CLA (4)-17-14 - Papur 10 - Tabl Anghymhwyso 2

CLA (4)-17-14 - Papur 11 – Darn i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

CLA (4)-17-14 - Papur 12 – Llythyr at William Powell AC

CLA (4)-17-14 - Papur 13 – Lythyr at Russel George AM

CLA (4)-17-14 - Papur 14 – Llythyr gan William Powell AC

CLA (4)-17-14 - Papur 15 – Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA (4)-17-14 - Papur 16 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22 , View reasons restricted (5/1)
 • Cyfyngedig 23
 • Cyfyngedig 24
 • Cyfyngedig 25
 • Cyfyngedig 26
 • Cyfyngedig 27
 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29
 • Cyfyngedig 30
 • Cyfyngedig 31
 • Cyfyngedig 32

Cyfarfod: 16/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Tystiolaeth mewn perthynas â’r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

 

Keith Bush QC

 

CLA(4)-17-14 – Papur 5 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA(4)-17-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

 


Cyfarfod: 09/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

(Amser a ddynodwyd 15.00 – 15.45)

 

Yr Athro Jonathan Bradbury, Prifysgol Abertawe

 

CLA(4)-16-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r Pwyllgor fod yr eitem hon wedi'i gohirio.

 


Cyfarfod: 02/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Tystiolaeth ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Amser Dangosol 4.10-4.40pm)

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 02/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Tystiolaeth ynghylch yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Emyr Roberts, Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru (Amser Dangosol 3.40 - 4.10pm)

 

CLA (4)-15-15 - Papur 7  - Tystiolaeth ysgrifenedig, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru.

 


Cyfarfod: 02/06/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Peter Black AC (Amser dangosol 3 - 3.30pm)

CLA(4)-15-14 – Papur 6 – Tystiolaeth Ysgrifenedig, Peter Black AC;

 

CLA(4)-15-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

CLA (4)-15-14 - Briffio Ychwanegol

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Peter Black AC.

 


Cyfarfod: 12/05/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Tystiolaeth yn ymwneud â'r Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyfreithwyr Llywodraeth Leol (3pm)

Andrew Jolley, Prif Weithredwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol

a Swyddog Monitro, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

CLA(4)-13-14 – Papur 4 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

 

CLA(4)-13-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Andrew Jolley, Cadeirydd y Cyfreithwyr mewn Llywodraeth Leol (Cymru) a Phrif Weithredwr Cynorthwyol (Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio) a Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

 

 


Cyfarfod: 28/04/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Tystiolaeth yn ymwneud â'r Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Comisiwn Etholiadol(3pm)

Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa'r Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

CLA(4)-12-14 – Papur 13 – Tystiolaeth Ysgrifenedig y Comisiwn Etholiadol

 

 

Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol (3.45pm)

Stephen Brooks, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

CLA(4)-12-14 – Dogfen briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Jenkins, Pennaeth Swyddfa Cymru, y Comisiwn Etholiadol, a Stephen Brooks, Cyfarwyddwr, y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 


Cyfarfod: 17/02/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

CLA(4)-06-14Papur 8 Y dull o weithio ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-06-14Papur 8  Atodiad 1; Llythyr gan y Prif Weinidog

CLA(4)-06-14Papur 8  Atodiad 2; Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2010

CLA(4)-06-14Papur 8 Atodiad 3; Ymgyngoreion

CLA(4)-06-14Paper 8  Atodiad 4; Darn o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

CLA(4)-06-14Papur 8 Atodiad 5; Cwestiynau a awgrymwyd ar gyfer yr ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol: