Cyfarfodydd

Cynnig i benodi'r Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cynnig i benodi Aelodau'r Pwyllgor Busnes

NNDM6016 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol a Rheol Sefydlog 11.3:

Yn penodi'r Llywydd, Jane Hutt (Llafur), Simon Thomas (Plaid Cymru), Paul Davies (Y Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Busnes.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

NNDM6016 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol a Rheol Sefydlog 11.3:

Yn penodi'r Llywydd, Jane Hutt (Llafur), Simon Thomas (Plaid Cymru), Paul Davies (y Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 18/05/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cynnig i benodi'r Pwyllgor Busnes

NNDM4719

 

Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol a Rheol Sefydlog 11.3:

 

Yn penodi’r Llywydd, Jane Hutt ( Llafur), Jocelyn Davies (Plaid Cymru), Nick Ramsay (Ceidwadwyr) a Peter Black (Democratiaid Rhyddfrydol) yn aelodau o’r Pwyllgor Busnes.

 

Penderfyniad:

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.