Cyfarfodydd

Datganiad gan Weinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 (i’w ddarparu gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.10


Cyfarfod: 17/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Dyfodol Glastir o dan y Cynllun Datblygu Gwledig

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.02


Cyfarfod: 17/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Creu’r Amgylchiadau ar gyfer Twf Gwyrdd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.10


Cyfarfod: 10/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Trechu Tlodi Tanwydd drwy Effeithlonrwydd Ynni

Dogfennau Ategol

 

Strategaeth Tlodi Tanwydd  

Nyth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.04


Cyfarfod: 13/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun gweithredu strategol morol a physgodfeydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.16


Cyfarfod: 13/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Strategaeth Ddŵr i Gymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.45


Cyfarfod: 06/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Adroddiad Cam 2 Adolygu Llifogydd Arfordirol Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.45


Cyfarfod: 01/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Cynnydd o ran Sicrhau Twf: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.13

 


Cyfarfod: 11/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Moderneiddio Amaethyddiaeth yng Nghymru: Systemau ar-lein i Ffermwyr

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.52


Cyfarfod: 18/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen Dileu TB mewn Gwartheg

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

 


Cyfarfod: 28/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Adolygiad Annibynnol o Gydnerthedd Ffermio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.11


Cyfarfod: 14/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Rhoi Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd ar waith

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.53


Cyfarfod: 10/12/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y llifogydd diweddar yng ngogledd Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.18


Cyfarfod: 26/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Cynllun gweithredu strategol morol a physgodfeydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.59

Cofnodion:

The item started at

 


Cyfarfod: 05/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y Cyfleoedd a'r Heriau y mae'r Sector Coedwigaeth yng Nghymru yn eu Hwynebu

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.52


Cyfarfod: 15/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Cyflwyno'r Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.38


Cyfarfod: 24/09/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Datblygu'r Sector Bwyd yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.33


Cyfarfod: 09/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.02


Cyfarfod: 18/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Strategaeth Pysgodfeydd a Morol Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09


Cyfarfod: 04/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Y Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio ac ymateb i’r Adroddiad ar Sefyllfa Byd Natur

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.15


Cyfarfod: 30/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Diddymu'r cyrff sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.25


Cyfarfod: 23/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Datganiad gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd: Diddymu'r cyrff sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol - gohiriwyd tan 30 Ebrill 2013

Penderfyniad:

Gohiriwyd yr eitem tan 30 Ebrill 2013.