Cyfarfodydd

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad mewn Chwaraeon

NDM5509 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad Mewn Chwaraeon, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 14 Mai 2014.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

NDM5509 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Lefelau Cyfranogiad Mewn Chwaraeon, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2014.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 06/02/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon: trafod yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 29/01/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon: Trafod yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar:  Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon.

 


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Trafod adroddiad ynghylch ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Dogfennau ategol:

  • CELG(4)-01-14 Papur 3 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar: Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon.


Cyfarfod: 04/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Trafod yr adroddiad drafft: Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Dogfennau ategol:

  • CELG(4)-33-13 Papur 3 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 28/11/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Trafod yr adroddiad drafft: Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Dogfennau ategol:

  • CELG(4)-32-13 Papur 6 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft:  Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon. 

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 9

Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru

CELG(4)-24-13 – Papur 3

 

·         Jonathan Ford, Prif Weithredwr, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

·         Neil Ward, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru

·         Llyr Roberts, Rheolwr Ymchwil a Gwerthuso, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru.

 

4.2 Cytunodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ddarparu linc i'w hadroddiad ar yr adolygiad o drefniadau llywodraethu pêl-droed Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - ystyried y prif faterion

CELG(4)-23-13 – Papur preifat 6

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y prif faterion, ac ystyrir adroddiad drafft yn ystod tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 27 Mehefin

CELG(4)-23-13 – Papur 9

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 19 Mehefin

CELG(4)-23-13 – Papur 8

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Rhagor o wybodaeth oddi wrth Simon Jones, Chwaraeon Cymru - yn dilyn y cyfarfod ar 19 Mehefin 2013

CELG(4)-22-13 – Papur i’w nodiPapur 13

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 39

Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Tystiolaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru - Data am nofio mewn ysgolion 2012 - yn dilyn y cyfarfod ar 19 Mehefin 2013

CELG(4)-22-13 – Papur 10

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth Stuart Williams, Undeb Cenedlaethol yr Athrawon - yn dilyn cyfarfod 27 Mehefin 2013

CELG(4)-22-13 – Papur i’w nodiPapur 12

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - sesiwn dystiolaeth 8

CELG(4)-21-13 – Papur 2

 

Edwina Hart – Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Rob Holt - Pennaeth Strategaeth Twristiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 

y diffiniadau o ddigwyddiadau chwaraeon mawr a ddefnyddiwyd gan yr uned i gategoreiddio digwyddiadau yng Nghymru a chan Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon y DU i werthuso effaith gemau Olympaidd 2012 ac yn benodol o ran y canlyniadau ehangach.

 

 


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon – sesiwn dystiolaeth 7

CELG(4)-21-13 – Papur 1

 

John Griffiths – Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon
Huw Brodie – Cyfarwyddwr, yr Adran Diwylliant a Chwaraeon
Jon Beynon – Uwch Gynghorydd Polisi Chwaraeon

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

 

rhagor o wybodaeth am yr arolwg o hamdden awyr agored yng Nghymru a nodyn ar y prosiect gemau stryd.


Cyfarfod: 27/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - sesiwn dystiolaeth 5

Undeb Cenedlaethol yr Athrawon

CELG(4)-20-13 – Papur 2

 

Stuart Williams, Prif Swyddog yr Undeb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Undeb Cenedlaethol yr Athrawon.

 

Cytunodd Undeb Cenedlaethol yr Athrawon i ddarparu rhagor o ddata ar fodelau rôl mewn ysgolion.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Undeb Cenedlaethol yr Athrawon gyda rhagor o gwestiynau sy’n deillio o’r dystiolaeth.


Cyfarfod: 27/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon -sesiwn dystiolaeth 6

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

CELG(4)-20-13 – Papur 3

 

Dr Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth 

Peter Gomer, Cynghorydd Polisi, Hamdden, Diwylliant a Threftadaeth 

Iwan Davies, Pennaeth Diwylliant, Twristiaeth a Hamdden

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am lwybrau nofio gan gynnwys astudiaethau achos penodol.


Cyfarfod: 27/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - sesiwn dystiolaeth 4

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (SRTRC)

CELG(4)-20-13 – Papur 1

 

Sunil Patel, Rheolwr Ymgyrchoedd, SRTRC

Ashok Ahir, Aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru, SRTRC

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch achosion penodol y cyfeiriwyd atynt yn y cyfarfod.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 2

Cymdeithas Chwaraeon Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 2

 

Anne Hamilton, Rheolwr Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru.

 


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 1

Chwaraeon Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 1

 

Dr Huw Jones, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwaraeon Cymru.

Cytunodd Chwaraeon Cymru i anfon rhagor o wybodaeth at y Pwyllgor am gyfleoedd lleol sydd ar gael i bobl chwarae hoci ynghyd ag ystadegau ar allu nofio plant ym mhob ardal awdurdod lleol.

 


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon - Sesiwn dystiolaeth 3

Chwaraeon Anabledd Cymru

CELG(4)-19-13 – Papur 3

 

Jon Morgan, Cyfarwyddwr Gweithredol

Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwaraeon Anabledd Cymru.

 


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cytuno ar y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad polisi nesaf y Pwyllgor

CELG(4)-12-13 – Papur preifat 5

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 82

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad nesaf i gyfranogiad mewn chwaraeon.

 

5.2 Byddai fersiwn diwygiedig yn cael ei anfon dros e-bost at Aelodau er mwyn cytuno arno y tu allan i’r Pwyllgor.

 

5.3 Bydd ymgynghoriad yn cael ei lansio’n fuan.