Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

 

NDM5295 David Melding (Canol De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mehefin 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

NDM5295 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mehefin 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 20/05/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Adroddiad Terfynol ar yr Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

CLA(4)-14-13(p2) – Adroddiad Terfynol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/04/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.2)

Ystyried yr Adroddiad Drafft ar yr Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

CLA(4)-12-13(p5) – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/03/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

8. Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

3.00pm sesiwn gyhoeddus

 

Papur:

CLA(4)-08-13(p13) – Y Parchedicaf Barry Morgan, Archesgob Cymru ac Esgob Llandaf;

Charles Anderson, Cyfreithiwr ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru;

Alex Granville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo yr Eglwys

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/03/2013 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

4. Tystiolaeth ynghylch yr Ymchwiliad i Ddeddfu a'r Eglwys yng Nghymru

15:00 – CLA(4)-08-13(p3) -  Yr Athro Norman Doe, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

         

15:45 – CLA(4)-08-13(p4) - Yr Athro Thomas Glyn Watkin, Ysgol y Gyfraith Caerdydd,  Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol: