Cyfarfodydd

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/02/2024 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol - Cysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad Blynyddol 2022-23

NDM8495 Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ‘Cysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad Blynyddol 2022-23’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Tachwedd 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ionawr 2024.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

NDM8495 Delyth Jewell (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ‘Cysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad Blynyddol 2022-23’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Tachwedd 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ionawr 2024.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 28/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.1)

5.1 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2024 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol - Cysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad Blynyddol 2022-23 - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon

 


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.5)

4.5 Cysylltiadau Rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7.)

7. Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: dadansoddiad o ymweliadau tramor - tymor yr hydref 2023

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9.16)

9.16 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

6. Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: cynnig ffyrdd o weithio ynghylch ymweliadau tramor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

6. Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: dadansoddiad - ymweliadau allanol gan Weinidogion (Rhagfyr 2022 - Hydref 2023)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.6)

4.6 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.1)

2.1 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.)

5. Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod adroddiad blynyddol drafft 2022-23

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.)

4. Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: ymweliadau tramor ac ymwelwyr (Mai - Medi 2023)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.11)

2.11 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/07/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 11)

11 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 11)

11 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: ymweliadau tramor ac ymwelwyr (Chwefror - Ebrill 2023)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1.2 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar gysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: ymweliadau tramor ac ymwelwyr (Chwefror - Ebrill 2023).

 

 


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 11)

11 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1.3 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 11)

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru


Cyfarfod: 10/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10)

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: craffu ar waith y Prif Weinidog

§  Mark Drakeford AS, Y Prif Weinidog Cymru

§  Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Paula Walsh, Dirprwy Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i anfon cwestiynau atodol at y Prif Weinidog ar ôl y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch gwaith dilynol yn sgil y gwaith craffu ar Gysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/11/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Ymateb gan y Prif Weinidog ynghylch cysylltiadau rhyngwladol

Dogfennau ategol: