Cyfarfodydd

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.10)

5.10 Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.6)

3.6 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.2)

4.2 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6.)

Honiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 24/01/2024 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.)

3. Honiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: sesiwn dystiolaeth gydag Undeb Rygbi Cymru

Richard Collier-Keywood, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Abi Tierney, Prif Swyddog Gweithredol, Undeb Rygbi Cymru

Nigel Walker, Cyfarwyddwr Gweithredol Rygbi, Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4.8)

4.8 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3.6)

3.6 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.8)

2.8 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10)

10 Honiadau'n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: trafodaeth ar y strategaeth ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y strategaeth ymgysylltu a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 10/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 12.)

12. Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: trafod canlyniad Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol Undeb Rygbi Cymru

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ganlyniad Cyfarfod Cyffredinol Arbennig Undeb Rygbi Cymru.

 


Cyfarfod: 22/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Ystyried yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i drafod manylion eraill yn ymwneud â’r adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

7.2 Trafododd y Pwyllgor a chytunodd ar ddatganiad yn y cyfryngau i'w ryddhau ynghylch yr honiadau ynghylch Undeb Rygbi Cymru.

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i drafod manylion eraill yn ymwneud â’r adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 15/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Criced Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

Tanni Grey-Thompson, Cadeirydd

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Llythyr gan Undeb Rygbi Cymru gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Chwefror

Gwybodaeth ychwanegol gan Undeb Rygbi Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

 

2.1 Am 10.23, cytunodd y Pwyllgor a’r tystion i ymestyn y sesiwn dystiolaeth, a daeth i ben am 10.41.

 


Cyfarfod: 15/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Ôl-drafodaeth breifat

Papur trafod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn dystiolaeth gydag Undeb Rygbi Cymru

Ieuan Evans, Cadeirydd

Nigel Walker, Prif Weithredwr dros dro

 

Briff Ymchwil

Llythyr gan Andrew RT Davies AS

Llythyr ar y cyd gan Tonia Antoniazzi AS, Stephen Crabb AS, and Ben Lake AS

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru

Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Llythyr gan CF10 Rugby Trust

Llythyr gan JSG Cymru

Llythyr gan unigolyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Undeb Rygbi Cymru.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.