Cyfarfodydd

Penodiadau Cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/02/2024 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr oddi wrth Grŵp Prif Swyddogion Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Craffu ar Gyfrifon 2022-23

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru: Penodiadau cyhoeddus

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/12/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Swyddogion Llywodraeth Cymru

 

·       Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu

·       Kathryn Jenkins - Prif Swyddog Diogelwch

 

 

 

Papurau Atodol

 

·       Papur Tystiolaeth Llywodraeth Cymru - Ymchwiliad i benodiadau cyhoeddus

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 07/06/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

Penodiadau cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a gafwyd.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 


Cyfarfod: 07/06/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth

Damian Bridgeman

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn holi'r tyst fel rhan o’r ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 18/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

Penodiadau cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a gafwyd.

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 18/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch Penodi Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth

Dr Doyin Atewologun

Chantal Patel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Aelodau yn holi'r tystion fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

Penodiadau cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a gafwyd.

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 2

Dr Rosetta Plummer

Shereen Williams

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Shereen Williams a Dr Rosetta Plummer fel rhan o’i ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 

 


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth 1

John Gallanders

John Cunliffe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Cunliffe a John Gallanders fel rhan o’i ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 30/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

6 Penodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan dîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd ar y gwaith ymgysylltu ar Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 09/02/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus: ystyried ymateb drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft a chytunwyd i’w gwblhau y tu allan i'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3.)

3. Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i benodiadau cyhoeddus: llythyr drafft

 

Papur 3 – Llythyr drafft i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6.3)

6.3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch ei ymchwiliad i benodiadau cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Ystyried yr ymateb drafft i Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 69
  • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr.

 


Cyfarfod: 18/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus: Trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft a chytuno arni fel y’i drafftiwyd.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 9)

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus a chytunodd i beidio â darparu ymateb ffurfiol.

 


Cyfarfod: 12/01/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch ei ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch ei Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i drafod ei ymateb drafft yn ei gyfarfod nesaf a oedd i’w gynnal ar 18 Ionawr 2023.

 


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth - Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus

William Shawcross – Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan William Shawcross, y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus - 7 Rhagfyr 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Ymchwiliad y Pwyllgor i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.


Cyfarfod: 12/12/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol: