Cyfarfodydd

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: trafod y dystiolaeth

Papur 6 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Byddai’r Pwyllgor yn cytuno ar ei adroddiad drwy e-bost, cyn ei gyhoeddi ar 1 Gorffennaf 2022.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: sesiwn dystiolaeth gyda'r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru

Colin Dennis - yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

 

Briff ymchwil
Papur 1 – Holiadur gwrandawiad cyn penodi

Papur 2 – Ffurflen gais

Papur 3 - CV

Papur 4 – Briff Llywodraeth Cymru

Papur 5 – Pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colin Dennis, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 13)

13 Gwrandawiad cyn penodi: Cadeirydd Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru: trafod y dull

Papur 15 – papur cwmpasu

Dogfennau ategol: