Cyfarfodydd

NDM8006 Dadl: Y Jiwbilî Platinwm

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 3)

Dadl: Y Jiwbilî Blatinwm

NDM8006 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn llongyfarch Ei Mawrhydi y Frenhines ar achlysur ei Jiwbilî Blatinwm ac yn talu teyrnged i’w chefnogaeth ddiwyro i Gymru dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Cefnogwyr:
Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

NDM8006 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn llongyfarch Ei Mawrhydi y Frenhines ar achlysur ei Jiwbilî Blatinwm ac yn talu teyrnged i’w chefnogaeth ddiwyro i Gymru dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Cefnogwyr:
Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.