Cyfarfodydd

NDM8002 Dadl Fer

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl Fer

NDM8002 Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)

Gwella mynediad at ofal iechyd

Cofnodion:

The item started at 18.49

NDM8002 Gareth Davies (Vale of Clwyd)

Improving access to healthcare