Cyfarfodydd

Y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Cytundeb Masnach Rydd y DU ac Awstralia

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Huw Thomas, Cynghorydd Gwleidyddol, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

  • Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Cofnodion:

7.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU ac Awstralia

Sam Lowe, Cyfarwyddwr Masnach, Flint-Global

Emily Rees, Uwch-gymrawd yn y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Economi Wleidyddol Ryngwladol

Yr Athro Michael Gasiorek, Prifysgol Sussex

 

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

6.1. Cyfeiriodd Sam Kurtz eto at ei gysylltiadau â chlybiau ffermwyr ifanc Sir Benfro ac at y ffaith ei fod yn fab i  ffermwr cig eidion.  Atebodd y tystion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol: