Cyfarfodydd

Trafod y dystiolaeth - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/03/2023 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 5.)

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol


Cyfarfod: 09/12/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 5)

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y ddwy sesiwn.

 


Cyfarfod: 15/07/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 5)

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 16/12/2021 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 5)

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y cyfarfod blaenorol.