Cyfarfodydd

Tlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Clyd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2.4)

2.4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch argymhellion yr adroddiad ar dlodi tanwydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan Centrica ynghylch yr ymchwiliad i Dlodi Tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd - 20 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y sesiwn dystiolaeth ar Dlodi Tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd - 13 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Llythyr gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ynghylch yr ymchwiliad Tlodi Tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd - 24 Mawrth 202

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft cyn cytuno i'w gwblhau y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 5)

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Archwilio Cymru

Chris Pugh, Archwilio Cymru

Seth Newman, Archwilio Cymru

 

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â nifer o eitemau a godwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

 

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 5

Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Steve Chamberlain, Arweinydd Polisi Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd

Mark Alexander, Pennaeth Datgarboneiddio, Arloesedd a Thlodi Tanwydd y Sector Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

 

 

 

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Nwy Prydain, a'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 4

Ben Saltmarsh, National Energy Action

Jack Wilkinson-Dicks, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Ben Saltmarsh, National Energy Action

Jack Wilkinson-Dix, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 3

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Dr Donal Brown, New Economics Foundation

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Dr Donal Brown, New Economics Foundation

 

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6.)

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3.)

3. Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 2

Elliw Llyr, Strategaeth Tai - Cyngor Sir Ynys Môn

Matthew Kennedy, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2.)

2. Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 1

Jonathan Cosson, Cymru Gynnes

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/02/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock, Archwilio Cymru

Marks Jeffs, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr aelodau sesiwn friffio gan Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd - 14 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.