Cyfarfodydd

Adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau'r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/12/2021 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (Eitem 2)

2 Adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau'r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng COVID-19

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd y Pwyllgor y Prif Weinidog ar bolisiau yn ymwneud ag yr adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau’r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus.