Cyfarfodydd

Gweithrediad pwyllgorau - Fforwm y Cadeiryddion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/03/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.)

Gwrandawiadau cyn penodi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2
 • Cyfyngedig 3

Cyfarfod: 27/03/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 27/03/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Diweddariadau rhyngseneddol


Cyfarfod: 27/03/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Cadeirio cyfarfodydd pwyllgor hybrid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.2)

Disgwyliadau cadeiryddion


Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.3)

Y camau nesaf


Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.1)

Profiadau o ran y canllawiau ar drafodion rhithwir a thrafodion hybrid


Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Ymgysylltu â Gweinidogion (prif eitem)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 13
 • Cyfyngedig 14

Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - craffu ar ôl deddfu.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 16

Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Diweddariad rhyngseneddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18
 • Cyfyngedig 19

Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 7.)

Ymgysylltu â’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.


Cyfarfod: 06/02/2023 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - yr adroddiad ar anghydraddoldebau o ran iechyd meddwl.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22

Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.1)

Diweddariad ar lythyr gan Weinidogion Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.)

Adborth ar graffu ar waith Gweinidogion


Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Gwrandawiadau cyn penodi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Diweddariad rhyngseneddol


Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Strategaeth Seneddol Ryngwladol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cyfarfod: 05/12/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.2)

Adborth cyffredinol ar bresenoldeb Gweinidogion mewn Pwyllgorau


Cyfarfod: 27/10/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.)

Canllawiau ar drafodion hybrid a rhithwir

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32
 • Cyfyngedig 33

Cyfarfod: 27/10/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Y wybodaeth ddiweddaraf am graffu ar waith y Gweinidogion

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35
 • Cyfyngedig 36

Cyfarfod: 26/05/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Cysylltiadau Rhyngseneddol: Arsylwyr Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE, ac aelodaeth o'r Fforwm Rhyngseneddol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cyfarfod: 17/02/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Diweddariad ar gysylltiadau rhyng-seneddol a materion cyfansoddiadol


Cyfarfod: 17/02/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Ethnigrwydd a'r defnydd o'r term B.A.M.E

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cyfarfod: 16/12/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 6.)

Diweddariad ar gysylltiadau rhyng-seneddol


Cyfarfod: 16/12/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.)

Gwaith craffu gan bwyllgorau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44
 • Cyfyngedig 45

Cyfarfod: 16/12/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Ymgysylltiad aelodau â busnes pwyllgorau


Cyfarfod: 21/10/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

Safonau Ymddygiad a rôl Cadeiryddion pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cyfarfod: 01/10/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 2.)

2. Cyfrifoldebau allweddol Cadeiryddion pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 4.)

4. Dychwelyd i'r ystâd

Dogfennau ategol: