Cyfarfodydd

Mesurau llywodraethu amgylcheddol dros dro

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/11/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Gweithrediad mesurau interim diogelu'r amgylchedd 2022-23

NDM8418 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar weithrediad mesurau interim diogelu'r amgylchedd 2022-23, a osodwyd ar 21 Medi 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Tachwedd 2023. Ymatebodd Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru (Saesneg yn unig) ar 30 Hydref 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.01

NDM8418 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar weithrediad mesurau interim diogelu'r amgylchedd 2022-23, a osodwyd ar 21 Medi 2023.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Tachwedd 2023. Ymatebodd Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru (Saesneg yn unig) ar 30 Hydref 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 15/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Mesurau Llywodraethu Amgylcheddol Interim yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Craffu blynyddol ar weithrediad camau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Mesurau Llywodraethu Amgylcheddol Interim yng Nghymru - trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd arno.


Cyfarfod: 21/06/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Craffu blynyddol ar weithrediad mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd - sesiwn dystiolaeth gyda Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd a Safonau Amgylcheddol yr Alban

Natalie Prosser, Prif Swyddog Gweithredol - Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd

Y Fonesig Glenys Stacey, Cadeirydd - Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd

Mark Roberts, Prif Swyddog Gweithredol - Safonau Amgylcheddol yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd a Safonau Amgylcheddol yr Alban.


Cyfarfod: 21/06/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

Craffu blynyddol ar weithrediad mesurau diogelu’r amgylchedd interim - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.


Cyfarfod: 21/06/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Craffu blynyddol ar weithrediad mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd - sesiwn dystiolaeth gydag Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru

Dr Nerys Llewelyn-Jones - Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan cynrychiolydd o Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru.


Cyfarfod: 07/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith - Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim diogelu'r amgylchedd

NDM8158 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim diogelu'r amgylchedd’, a osodwyd ar 28 Medi 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Tachwedd 2022.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.56

NDM8158 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar weithrediad y mesurau interim diogelu'r amgylchedd’, a osodwyd ar 28 Medi 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Tachwedd 2022.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5.1)

5.1 Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Llywodraeth Cymru yn prynu Fferm Gilestone

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Fferm Gilestone – adolygiad o fioamrywiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Bil llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/09/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar weithrediad y mesurau interim ar gyfer diogelu'r amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: Bil llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 8)

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 3

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3 a 4.

8.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog cyn y datganiad deddfwriaethol arfaethedig ar 5 Gorffennaf 2022 i nodi ei safbwynt ynghylch Bil llywodraethiant amgylcheddol.

 


Cyfarfod: 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Dr Nerys Llewelyn-Jones - Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nerys Llewelyn-Jones, Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd Cymru.

 


Cyfarfod: 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

Gareth Cunningham, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Yr Athro Steve Ormerod, Athro ym maes Ecoleg a Chyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr - Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – RSPB Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gareth Cunningham, Pennaeth Cadwraeth Cymru, y Gymdeithas Cadwraeth Forol, yr Athro Steve Ormerod, Athro ym maes Ecoleg a Chyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, ac Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos, RSPB Cymru.

 


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 COP15, bioamrywiaeth, egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol, a pholisi Adnoddau Naturiol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Bioamrywiaeth: Diogelu a gwella'r amgylchedd naturiol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol: