Cyfarfodydd

Hyfforddiant Pwyllgor

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Hyfforddiant Hawliau Plant

Cofnodion:

8.1 Mynychodd yr Aelodau sesiwn hyfforddi ar hawliau plant.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 10)

Ystyried y dull o ran hyfforddiant ar Hawliau Plant.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i gymryd rhan yn yr hyfforddiant Hawliau Plant ar 10 Chwefror.

 


Cyfarfod: 02/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

9 Hyfforddiant Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2020-21

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Adroddiad Blynyddol 2020-21

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Fe wnaeth y Pwyllgor graffu ar y Comisiynydd ynghylch ei hadroddiad blynyddol.

2.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu papur i'r Pwyllgor a gyflwynwyd i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr adolygiad statudol ar addysg gartref ddewisol a rheoleiddio ysgolion annibynnol.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Cyflwyniad i Ddeddfwriaeth

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan y Clerc ar y broses ddeddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

Sesiwn hyfforddi’r pwyllgor ar ddiogelu, wedi'i hwyluso gan yr NSPCC (rhan 2)

Cofnodion:

9.1 Cymerodd yr Aelodau ran mewn sesiwn hyfforddi ar ddiogelu.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

Sesiwn hyfforddi pwyllgorau ar ddiogelu, wedi'i hwyluso gan yr NSPCC

Cofnodion:

9.1 Cymerodd yr Aelodau ran mewn sesiwn hyfforddi ar ddiogelu.