Cyfarfodydd

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 7.1)

7.1 Ymgyrch recriwtio WECare: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (8 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

5 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar faterion llywodraeth leol (31 Ionawr 2022)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

5 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar faterion iechyd (31 Ionawr 2022)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurder ynghylch nifer o faterion.

 


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 10)

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 8)

8 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar faterion llywodraeth leol

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Reg Kilpatrick - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydlynu Covid

Judith Cole - Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd

Claire Germain – Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol: Perfformiad a Phartneriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ymddiheurodd Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydlynu Covid am ei absenoldeb gan ei fod yn delio â’r amrywiolyn newydd.

8.2 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru ar COVID-19 a’i effaith ar faterion yn ymwneud â Llywodraeth Leol.

8.3 Roedd nifer o gamau gweithredu, a chytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch hynny.

 


Cyfarfod: 17/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5)

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion iechyd

Judith Paget – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr GIG Cymru

Frank Atherton – Prif Swyddog Meddygol

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG

Steve Elliott – Cyfarwyddwr Cyllid

Elin Gwynedd - Dirprwy Gyfarwyddwr Brechlyn COVID-19

Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Jonathan Irvine - Cyfarwyddwr Caffael a Gwasanaethau Negesydd Iechyd

Samia Saeed-Edmonds - Cyfarwyddwr y Rhaglen Gynllunio

Andrew Sallows - Cyfarwyddwr Cyflawni Rhaglen

Lisa Wise – Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwadau Llawdriniaeth (CDP)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar COVID-19 a'i effaith ar faterion iechyd.

2.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr y GIG gyda chwestiynau na chyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn a materion a godwyd gan Aelodau wrth drafod y dystiolaeth a gafwyd, yn breifat.