Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5.)

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon 2019-20 – Llywodraeth Cymru: Ymateb i'r Adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 8)

8 Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru 2018-19: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (4 Hydref 2021)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd yr Aelodau y llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol.