Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/11/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2.3)

2.3 Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd - Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022-23

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6.)

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar Gyfrifon Comisiwn y Senedd i'r Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2.4)

2.4 Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc Comisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 5.)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law - Comisiwn y Senedd


Cyfarfod: 22/06/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2.2)

2.2 Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd mewn perthynas â'r adroddiad: Craffu ar Gyfrifon 2021-22: Comisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

4 Llythyrau mewn perthynas ag atebolrwydd y Bwrdd Taliadau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd – Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar y gwaith o graffu ar Gyfrifon 2021-22

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/11/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon Comisiwn y Senedd – trafod yr adroddiad ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3.)

3. Craffu ar Gyfrifon - Comisiwn y Senedd 2021-22

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd ar Argymhelliad 3 yn adroddiad y Pwyllgor ynghylch craffu ar gyfrifon 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/07/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd ar Argymhelliad 1 yn adroddiad y Pwyllgor ynghylch craffu ar gyfrifon 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 16 - Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd; Defnydd o'r term BAME - 15 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Defnydd Comisiwn y Senedd o’r term BAME (Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd: Gohebiaeth ar ddefnyddio'r term BAME

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd: Terminoleg briodol i ddisgrifio pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch terminoleg briodol i ddisgrifio pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.

 


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 9)

9 Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd 2020-21: Trafod yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd a thrafododd y Pwyllgor yr ymateb a gafwyd i adroddiad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Defnydd o'r term BAME (Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr Senedd Cymru mewn perthynas â’r defnydd o’r term BAME

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr Senedd Cymru mewn perthynas â’r defnydd o’r term BAME.

 


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 1)

1 Craffu ar Gyfrifon 2020-21 - Comisiwn y Senedd: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

1.2        Bydd yr Adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 6 Rhagfyr 2022.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2020-21 – Comisiwn y Senedd Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd (22 Hydref 2021)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon - Comisiwn y Senedd 2020-21 Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd a nodwyd y byddai'r Clercod yn paratoi'r adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon - Comisiwn y Senedd 2020-21

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

 

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid

 

Ken Skates AS - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Comisiwn y Senedd ar yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21.

2.2 Cytunodd Comisiwn y Senedd i roi gwybodaeth ychwanegol am nifer o bwyntiau a godwyd.