Cyfarfodydd

Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - strategaeth ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y strategaeth ar gyfer ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

2.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal grwpiau ffocws wyneb yn wyneb gyda phlant mewn ysgolion cynradd a chwrdd â phobl ifanc o wahanol fudiadau ieuenctid o bob rhan o Gymru.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter from Chair, Children Young People and Education Committee to Committee Chairs regarding Children and young people's priorities for the Sixth Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod ei flaenoriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â'i flaenoriaethau.

 


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd

Dogfennau ategol: