Cyfarfodydd

Cyllideb Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Adolygu Protocol y Gyllideb: Trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P6 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd arno.


Cyfarfod: 05/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Adolygu Protocol y Gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-19-22 P4 – Papur ar Brotocol y Gyllideb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried y papur ar Brotocol y Gyllideb.


Cyfarfod: 22/06/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cynllun Gwella’r Gyllideb - 1 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-22 P1 - Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid.

 


Cyfarfod: 18/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

Sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru: Cynllun Gwella’r Gyllideb

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Polisi a Chyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

Andrew Johnson, Cynghorydd arbennig i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Cynllun Gwella’r Gyllideb (PDF 265KB)

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 7 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 25 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 18 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y dull o gyhoeddi cyllidebau atodol yn ystod 2022-23 - 4 Mai 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Grŵp Cynghori ar Effaith Gwella’r Gyllideb (BIIAG) - 27 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Sesiwn friffio anffurfiol: Deall y sefyllfa ariannol yng Nghymru

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Papurau ategol:

Gwasanaeth Ymchwil: Papur cefndir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid; Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru; a Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru.

 


Cyfarfod: 08/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 3 – Llythyr gan Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Senedd yr Alban: Cydweithio – 29 Medi 2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Grŵp Adolygu Cyllideb

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P4 - Grŵp Adolygur Gyllideb: Papur cefndir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cefndir ar Grŵp Adolygu Cyllideb arfaethedig.

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Cyllid ynghylch amserlen y gyllideb a dychwelyd at y mater yn y cyfarfod cyntaf ym mis Medi.