Cyfarfodydd

Papur(au) i'w nodi - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Prif Weinidog ynghylch gwaith craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Oxfam Cymru a WEN Cymru ynghylch Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2022

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU a’r Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd).

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Papur i'w nodi


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Canllawiau ychwanegol ar weithredu trafodion y Cyfarfod Llawn yn ystod y Cytundeb Cydweithio

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y canllawiau ychwanegol sydd i'w cyhoeddi gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17. Mynegodd Sian Gwenllian wrthwynebiad grŵp Plaid Cymru i'r gostyngiad yn nifer y llefarwyr y bydd ei Aelodau'n cael eu galw i ofyn cwestiynau heb rybudd yn ystod Cwestiynau Llafar i Weinidogion.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ystyried  y opsiynau ar gyfer craffu ar waith Aelodau Dynodedig ac Arweinydd Plaid Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Prif Weinidog - Aelodau dynodedig

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Arweinydd Plaid Cymru - Aelodau dynodedig

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant gan ei bod wedi'i phenodi'n Aelod Dynodedig.

 

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr, a chytunodd y dylai'r ddadl flynyddol ar flaenoriaethau'r gyllideb ddychwelyd i fod yn ddadl a arweinir gan y pwyllgor yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Llythyrau gan Andrew RT Davies AS a Paul Davies AS

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 33
  • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyrau, gyda'u cynnwys wedi'i drafod o dan eitem amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Canllawiau ar ethol cadeiryddion

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y canllawiau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Papurau i'w nodi