Cyfarfodydd

Ethol y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/05/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 2)

Ethol Dirprwy Lywydd o dan Reol Sefydlog 6

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.54

Gwahoddodd y Llywydd (Elin Jones) enwebiadau yn unol â Rheol Sefydlog 6.6.

Cafodd David Rees ei enwebu gan Joyce Watson. Eiliodd Llyr Gruffydd yr enwebiad.

Cafodd Hefin David ei enwebu gan Dawn Bowden. Eiliodd Laura Anne Jones yr enwebiad.

Gwahoddodd y Llywydd yr ymgeiswyr i annerch y Senedd.

Gan fod dau enwebiad, cynhaliwyd pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 6.8.

Canlyniad y bleidlais gyfrinachol oedd:

David Rees

Hefin David

Ymatal

Cyfanswm

35

24

0

59

Cyhoeddodd y Llywydd fod David Rees wedi’i ethol yn Ddirprwy Lywydd.


Cyfarfod: 12/05/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 1)

Ethol Llywydd o dan Reol Sefydlog 6

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

Gwahoddodd Clerc y Senedd enwebiadau yn unol â Rheol Sefydlog 6.6.

Cafodd Elin Jones ei henwebu gan Lynne Neagle. Eiliodd Siân Gwenllian yr enwebiad.

Cafodd Russell George ei enwebu gan Laura Anne Jones. Eiliodd Alun Davies yr enwebiad.

Gwahoddodd y Clerc yr ymgeiswyr i annerch y Senedd.

Gan fod dau enwebiad, cynhaliwyd pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 6.8.

Canlyniad y bleidlais gyfrinachol oedd:

Elin Jones

Russell George

Ymatal

Cyfanswm

35

25

0

60

Cyhoeddodd y Clerc fod Elin Jones wedi’i hethol yn Llywydd.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.50 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro cyn i’r Llywydd ddod i’r Gadair.